...::Навігація::...

 • Новини
 • Публікації
 • Законодавство
 • Розклад хвороб
 • Часті запитання
 • Форум
 • Платна консультація
 • Альтернативна служба
 • Право на відпустку
 • Пільги
 •  

  ...::Інше::...

 • Наші проекти
 • Корисні лінки
 • Армійський гумор
 • Військкомати Киева
 •  

  ...:: ПІЛЬГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ::...

   

  Пільги військовослужбовцям визначаються законами України "Про соціальний і правовий захиствійськовослужбовців та членів їх сімей", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" іншими законами та нормативно-правовими актами.

   

  ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВСТАНОВЛЕНІ ТАКІ ОСНОВНІ ПІЛЬГИ:

  • виплата вихідної допомоги при призові або прийнятті на військову службу;

  • звільнення від сплати податків з грошового забезпечення та підвищення його суми залежно від умов та строків служби, кваліфікації військовослужбовця;

  • продовольче, речове та інше матеріальне забезпечення за встановленими нормами;

  • безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах, а при їх відсутності чи у невідкладних випадках — в інших лікувально-профілактичних закладах за рахунок відповідних військових формувань;

  • безкоштовний проїзд разом із членами сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби) і перевезення багажу на нове місце служби, а також безкоштовний проїзд у відпустку;

  • державне обов'язкове особисте страхування на випадок загибелі або смерті в розмірі 100-кратного мінімального прожиткового рівня населення України, а також у разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання, одержаних у період проходження служби;

  • звільнення від сплати державного мита за видачу їм вперше паспорта громадянина України;

  • грошова допомога при звільненні з військової служби та в інших, передбачених законодавством випадках;

  • пенсійне забезпечення після звільнення з військової служби на підставах та у випадках, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького складу органів внутрішніх справ;

  • забезпечення зайнятості та виплата матеріальної допомоги особам, звільненим з військової служби без права на пенсію, розмірі допомоги по безробіттю на умовах та у порядку, передбачених законодавством про зайнятість населення;

  • забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються у зв'язку із скороченням штатів або у зв'язку з організаційними заходами (для військовослужбовців строкової служби у випадку, якщо вони не встигли працевлаштуватися до призову);

  • зарахування часу перебування на військовій службі до загального і безперервного трудового стажу, а також роботи за фахом та роботи за призначенням.


  ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ТАКІ ПІЛЬГИ:


  • користування правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів;

  • безоплатна відправка та одержання листів, а також безкоштовна відправка посилкою особистого одягу після призову;

  • безоплатне санаторно-курортне лікування при наявності медичних показань (таке ж право мають курсанти вищих військово-навчальних закладів);

  • збереження протягом усього терміну служби житлового приміщення, яке вони займали до призову на службу, та права перебувати в списках громадян, прийнятих на квартирний облік (такі самі права мають офіцери, призвані на військову службу із запасу на строк до трьох років, а прапорщики, мічмани та військовослужбовці військової служби за контрактом — протягом перших п'яти років перебування на військовій службі);

  • надання земельної ділянки у тимчасове користування у тому Числі на умовах оренди, іншим особам терміном до 5 років у разі призову члена селянського (фермерського) господарства на строкову військову службу;

  • отримання перед звільненням у запас роз'яснень щодо піп які передбачені для них чинним законодавством;

  • забезпечення при звільненні зі служби справним обмундируванням, проїзними документами до місця проживання, хап чуванням на час перебування в дорозі;

  • зарахування для продовження навчання до того самого навчального закладу, де вони навчалися до призову на службу;

  • працевлаштування у тримісячний строк після звільнення з військової служби на те ж підприємство, в установу чи організацію (або їх правонаступників), де вони працювали до призову на військову службу, і на посаду, не нижче за ту, що вони займали до призову, а у випадках дострокового звільнення зі служби за станом здоров'я або за сімейними обставинами вони мають право на попереднє місце роботи (посаду) протягом трьох місяців з дня призову на військову службу, не враховуючи часу проїзду до місця проживання;

  • гарантоване право отримання першого робочого місця на строк не менше 2 років після звільнення зі служби;

  • переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років з дня звільнення з військової служби;

  • зарахування строку військової служби до стажу державної служби;

  Військовослужбовці строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проходять обов'язкове щорічне медичне обстеження та отримують обов'язкові щорічні відпустки тривалістю не менше ЗО діб без урахування часу проїзду.


  ДЛЯ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ВСТАНОВЛЕНО ТАКІ ПІЛЬГИ:

  • щомісячна грошова допомога на дітей військовослужбовців строкової служби;

  • позачергове влаштування таких дітей у дитячі заклади з; місцем проживання;

  • врахування членів сімей, які проходять строкову військову службу, при вирішенні питання про призначення та надання сім’ї субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного портового (рідкого палива);

  • переважне право при прийнятті на роботу і залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також За першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та виплата на період навчання середньої заробітної плати ;

  • працевлаштування у першочерговому порядку дружин військовослужбовців строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації.

  Дружинам як цієї, так і інших категорій військовослужбовців при тимчасовій втраті працездатності лікарняні листки оплачуються у розмірі 100 відсотків посадового окладу незалежно від стажу роботи, а щорічна відпустка за їх бажанням надається одночасно з відпусткою чоловіка;

  • Сім'ї військовослужбовців не можуть бути виселені із службових житлових приміщень без надання іншого житлового приміщення.

  Сім'ям та батькам військовослужбовців, які загинули, померли в період проходження військової служби, відповідними військовими формуваннями надається допомога в проведенні похорон і компенсуються матеріальні витрати на ритуальні послуги та на спорудження пам'ятників у встановлених розмірах.

  Таким сім'ям та сім'ям військовослужбовців, які пропали безвісти під час проходження служби, надане право на безоплатне отримання у власність житлового приміщення, яке вони займають У будинках державного житлового фонду, а в разі потреби у поліпшенні житлових умов житлові приміщення надаються їм у першочерговому порядку, вони ж, а також сім'ї військовослужбовців, які стали інвалідами при проходженні військової служби, оплачують житлову площу та комунальні послуги в Розмірі 50 відсотків від встановлених ставок у межах норм, передбачених чинним законодавством.

  Останню з названих пільг мають також батьки загиблих (померлих) військовослужбовців, які також користуються правом на безоплатний проїзд всіма видами міського та приміського транспорту загального користування та 50-відсоткову скидку при користуванні міжміським транспортом.

  Кабінетом Міністрів України, місцевими Радами, підприємствами, установами, організаціями можуть встановлюватися інші пільги та гарантії соціального захисту сімей військовослужбовців.

  Частина пільг військовослужбовцям поширюється на військовозобов'язаних, призваних на збори, та членів їх сімей, крім того, для військовозобов'язаних встановлено пільги:

  • збереження на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місця роботи, займаної посади та середнього заробітку;

  • заборона звільнення зазначених осіб з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи чи організації;

  • збереження права на виплати, передбачені законодавством про зайнятість, за військовозобов'язаними, які тимчасово не працюють на день залучення до зборів, а також виплата їм за весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, грошового забезпечення у розмірі мінімальної заробітної плати.

  Правом на збереження місця роботи (навчання), займаної посади та середнього заробітку військовозобов'язані (а також допризовники та призовники) користуються і у випадках відриву їх від роботи (навчання) для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік (припискою, призовом або прийняттям на військову службу), зокрема, проходженням диспансерного чи стаціонарного обстеження (лікування, медичного огляду), підготовкою до військової служби з відривом від виробництва.

   


  Copyright © 2001 - 2007 Design by Web-Dreams. All rights reserved.