...::Навігація::...

 • Новини
 • Публікації
 • Законодавство
 • Розклад хвороб
 • Часті запитання
 • Форум
 • Платна консультація
 • Альтернативна служба
 • Право на відпустку
 • Пільги
 •  

  ...::Інше::...

 • Наші проекти
 • Корисні лінки
 • Армійський гумор
 • Військкомати Киева

 • ..:: Хвороби вуха та сосковидного відростка (Н60-Н99), їх наслідки ::...

  Стаття розкладу хвороб  

  Назва хвороби, ступінь порушення функції  

  Контингенти, що проходять медичний огляд за графами Розкладу хвороб  

  Громадяни під час приписки до призовних дільниць та призову на строкову військову службу, вступу до військових навчальних закладів (крім льотного складу), військовослужбовці строкової військової служби

  1  

  2  

  Графа I  

   

  Хвороби вуха та сосковидного відростка (Н60-Н99), їх наслідки

  33

  Включено: хвороби  зовнішнього вуха Н60-Н64 (зовнішній отит, перихондрит, сірчана пробка, набутий стеноз та інші)

  Придатні

  34
   
   
     

  Включено: хвороби середнього вуха і сосковидного відростка Н65-Н75(негнійний, гнійний середній отит; запалення, закупорка слухової труби, мастоїдит і споріднені стани, холестеатома, перфорація (нетравматична) барабанної перетинки, гострий та хронічний мірингіт, тимпаносклероз, поліп середнього вуха та інше)                 

     

  а) односторонній або двосторонній середній отит з поліпами, грануляціями в барабанній порожнині, з виділенням гною, карієсом кістки, супроводжуваний хронічними захворюваннями носа або біляносових пазух зі стійким порушенням носового дихання

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  б) односторонній або двосторонній середній отит, не  супроводжуваний захворюваннями, зазначеними у пункті "а"

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  в) інші залишкові явища хвороб середнього вуха та соскоподібного відростка  

  Придатні

  35
   
   
     

  Включено: хвороби внутрішнього вуха, порушення вестибулярної функції Н80-Н85 (отосклероз, хвороба Меньєра, вестибулярний нейроніт, лабіринтит та інше)                       

     

  а) стійкі значно виражені вестибулярно-вегетативні розлади, супроводжувані симптомами меньєрівського захворювання;  

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  б) нестійкі, рідко рецидивуючі, помірно виражені вестибулярно-вегетативні розлади;  

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  в) стійка чутливість до вестибулярних подразників  

  Придатні

  36
   
   
     

  Включено: кондуктивна і нейросенсорна втрата слуху Н90-Н95 (вроджена глухота, ототоксична втрата слуху, оталгія, оторея, кровотеча із вуха, дегенеративні і судинні хвороби вуха, хвороби слухового нерва)

     

  а) стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;  

  Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

  б) стійка повна глухота або стійке зниження слуху при сприйнятті шепітної мови на відстані до 1 м на одне вухо, при сприйнятті шепітної мови на відстані до 2 м на друге вухо;   

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  в) стійка повна глухота на одне вухо при сприйнятті шепітної мови на відстані від 2 до 4 м на друге вухо або стійке зниження слуху при сприйнятті шепітної мови на відстані до 2 м на одне вухо і на відстані 3 м на друге вухо  

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  37

  Стани після перенесених гострих хвороб вуха та сосковидного відростка або хірургічного лікування

  Тимчасово непридатні
  Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо

  Хвороби вуха та сосковидного відростка (Н60-Н99), їх наслідки

  Стаття 33

  Військовослужбовці, які  страждають  на  хронічну   рецидивну екзему зовнішнього слухового проходу,  вушної раковини,  привушної ділянки, за відсутності ефекту від лікування у стаціонарних умовах оглядаються за статтею 57 Розкладу хвороб.

    Стаття 34

  При хронічних захворюваннях  середнього  вуха  громадянам  та військовослужбовцям пропонується лікування.
  Після радикальних або реконструктивно-відновних  операцій  на середньому  вусі з добрими найближчими результатами медичний огляд за графами I,  II,  III проводиться на підставі статті 37 Розкладу хвороб.
  До пункту "а" належать  стани  після  хірургічного  лікування хронічних  захворювань  середнього  вуха з неповною епідермізацією постопераційної порожнини за наявності в ній гною,  грануляцій або холестеатомоподібних мас.
  Після радикальних або реконструктивно-відновних  операцій  на середньому вусі при повній епідермізації постопераційної порожнини огляд проводиться за пунктом "в".
  Особи, у  яких є рубець барабанної перетинки без порушення її рухомості та  барофункції,  визнаються  придатними  до  військової служби та до навчання у ВВНЗ.

       Стаття 35

  До пункту  "а"   належать   різко   виражені   меньєроподібні  захворювання,  а  також  інші  тяжкі  форми вестибулярних розладів органічного   або   функціонального   характеру,    напади    яких  спостерігалися   при  стаціонарному  обстеженні  або  підтверджені спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом.

  До пункту  "б"  належать випадки меньєроподібних захворювань, напади яких  мають  короткочасний  перебіг  з  помірно  вираженими вестибулярно-вегетативними розладами,  що не мають  значного  впливу на виконання службових обов'язків.

  До пункту  "в" належать випадки стійкої підвищеної чутливості до закачування за відсутності симптомів вестибулярних розладів  та захворювань інших органів.
  Вирішуючи питання про придатність  до  служби  у  плавскладі, необхідно пам'ятати, що до закачування можливе звикання.
  У разі,  коли у військовослужбовців закачування  систематично призводить   до   втрати  працездатності  в  морських  походах  та відсутності позитивних  результатів  тренувань  (не  менше  одного року),   на  підставі  даних  характеристик  командування,  лікаря частини  та   результатів   обстеження   вестибулярно-вегетативної чутливості  приймається  постанова  про  непридатність до служби у плавскладі.  У разі підвищеної чутливості до закачування не  можна обмежуватись  обстеженням лише вестибулярної функції без глибокого всебічного  обстеження  всього  організму,  оскільки   вегетативні розлади можуть виходити не тільки з вушного лабіринту, а й з інших органів.
  Результати вестибулометрії  в  ряді випадків оцінюються разом із невропатологом.
  Якщо є підозра на тимчасовий характер вестибулярних розладів, то потрібне всебічне, часто стаціонарне, обстеження та лікування.
  Під час відбору поповнення у плавсклад критерієм стійкості до закачування є результати дослідження отолітової реакції або  проби безперервної кумуляції прискорень Каріоліса.  Особи, які дають при цьому  дослідженні  різку  вестибулярну  реакцію  3   ступеня,   є непридатними для служби у плавскладі.
  Під час  оцінювання  результатів  дослідження   вестибулярної функції слід ураховувати,  що навіть різко виражені захисні рухи 3 ступеня  без  інтенсивних  вегетативних  реакцій  не  можуть  бути підставою  для  прийняття  постанови про непридатність до служби у плавскладі,  ця реакція на подразнення вестибулярного апарату не є стійкою і, як правило, при відповідних тренуваннях зникає.
  Під час огляду кандидатів  на  навчання  у  ВВНЗ  обов'язково проводиться дослідження вестибулярного апарату.

       Стаття 36

  Для придатності до військової служби осіб,  яких оглядають за графами  I,  II,  III  Розкладу  хвороб,  сприйняття шепітної мови повинно бути на відстані не менше 1 м на одне вухо та 4 м на друге вухо або по 3 м на кожне вухо. Стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота  повинні бути  підтверджені лікувально-профілактичними закладами,  установами  або навчальними закладами для глухонімих.
  Для визначення  пониження  слуху  потрібні,  крім  звичайного дослідження  шепітною  мовою,  повторні   спеціальні   дослідження розмовною  та шепітною мовою,  камертонами і тональною,  пороговою аудіометрією з обов'язковим визначенням барофункції вуха.
  При зниженні слуху,  що визначає зміну ступеня придатності до військової служби,  зазначені дослідження проводяться багаторазово (не менше 3-х разів) за період обстеження. Якщо є підозра на повну глухоту на одне чи на обидва вуха,  то слід використовувати методи об'єктивного визначення глухоти.
  Військовослужбовці зі зниженим слухом призначаються на посади і роботу з урахуванням цього недоліку.
  Під час  індивідуальної  оцінки  придатності  до   військової служби,  служби  за контрактом ураховуються конкретні умови служби військовослужбовця,   характеристика    командування    та    дані функціонального  дослідження  слуху  шляхом  перевірки  чутливості через навушники з використанням електроакустичних засобів  зв'язку (телефони, радіозв'язок).
  Після операцій, що поліпшують слух, щодо оглянутих за графами II,   III  Розкладу  хвороб  в  окремих  випадках  за  статтею  37 приймається постанова про потребу у відпустці за станом  здоров'я. Після  реалізації  відпустки придатність осіб до військової служби визначається залежно від результатів лікування  за  пунктами  "а", "б" або "в" статті 36.

       Стаття 37

  Постанова про  потребу  військовослужбовця  у  відпустці   за станом   здоров'я   після  перенесених  захворювань,  оперативного лікування може бути прийнята після завершення курсу  стаціонарного лікування залежно від загального стану здоров'я і за умови, що для повного відновлення працездатності потрібен термін не менше одного місяця.

   

  НА ЗМІСТ

   


  Copyright © 2001 - 2007 Design by Web-Dreams. All rights reserved.