...::Навігація::...

 • Новини
 • Публікації
 • Законодавство
 • Розклад хвороб
 • Часті запитання
 • Форум
 • Платна консультація
 • Альтернативна служба
 • Право на відпустку
 • Пільги
 •  

  ...::Інше::...

 • Наші проекти
 • Корисні лінки
 • Армійський гумор
 • Військкомати Киева

 • ..:: Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму (D50-D89), їх наслідки ::...

  Стаття розкладу хвороб  

  Назва хвороби, ступінь порушення функції  

  Контингенти, що проходять медичний огляд за графами Розкладу хвороб  

  Громадяни під час приписки до призовних дільниць та призову на строкову військову службу, вступу до військових навчальних закладів (крім льотного складу), військовослужбовці строкової військової служби

  1  

  2  

  Графа I  

   

  Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму (D50-D89), їх наслідки
     

  12
   
   
   
     

  Включено: анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні,  післягеморагічні) D50-D64; порушення згортання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани D63-D69; іншіхвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби селезінки) D70-D77; деякі порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити) D80-D89           

     

  а) швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій

  Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

  б) повільно прогресуючі з помірними порушеннями функцій та періодичними загостреннями

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  в) повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та  рідкими загостреннями

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  г) стани після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування

  Тимчасово непридатні
  Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо

   

   

  Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму (D50-D89), їх наслідки

   

      Стаття 12

  Медичний огляд   з   визначенням   ступеня   придатності   до військової  служби  проводиться  після стаціонарного обстеження за умов спеціалізованого лікувального закладу.

  До пункту "а" належать установлені в стаціонарі апластичні та сідеробластні анемії,  спадкові форми тромбоцитопатій,  гемофілій,коагулопатій, що супроводжуються кровотечами, крововиливами.
  Особи з  аліментарними,  набутими  гемолітичними  та   іншими анеміями,  набутими  порушеннями  системи гемостазу оглядаються за пунктами "а",  "б",  "в" чи "г" залежно від перебігу захворювання, стійкості  змін  у  складі  крові  та  функцій  системи гемостазу, порушення функцій кровотворних органів та ефекту  від  проведенного лікування.
  Громадяни, які призиваються  на  строкову  військову  службу, військовослужбовці,  які проходять військову службу за контрактом,вступають до ВВНЗ,  при досягненні ремісії  захворювання  крові  і кровотворних  органів  та  окремих порушень із залученням імунного механізму  проходять  медичний  огляд  за  пунктом  "в",   а   при недостатньому  ефекті  від  лікування  -  за  пунктом "б" або "а".
  Громадяни,  які приймаються на  військову  службу  за  контрактом, вступають  до  ВВНЗ,  при  досягненні ремісії захворювання крові і кровотворних органів та окремих порушень  із  залученням  імунного механізму   проходять   медичний  огляд  за  пунктом  "б",  а  при недостатньому ефекті від лікування - за пунктом "а".
  Військовослужбовці, які   проходять   військову   службу   за контрактом та  перенесли  епізод  ідіопатичної  тромбоцитопенічної пурпури  з  добрим ефектом від глюкокортикоїдної або імунотерапії, спленектомії,  оглядаються за пунктом "г". При хронічному повільно прогресуючому  перебігу  з  помірно вираженою тромбоцитопенією без геморагічних   проявів   та   за   відсутності   необхідності    в підтримувальній  гормоно-  та імунотерапії (після спленектомії або без неї) огляд проводиться за пунктом "в", а при незначному ефекті від спленектомії або за відсутності ефекту - за пунктом "а".
  Часті загострення хвороби - це 2 та більше рази на рік; рідкі загострення - 1 раз на рік та рідше.
  При стійких імунодефіцитних станах (крім хвороби,  викликаної вірусом   імунодефіциту   людини),   що супроводжуються  частими рецидивами інфекційних ускладнень,  огляд проводиться  за  пунктом "а".
  За інших   імунодефіцитних   станах,   які    супроводжуються патологічними змінами кровотворної системи,  інших органів,  огляд проводиться залежно від ступеня порушень функцій ураженого  органу або системи органів за відповідними Стяттями Розкладу хвороб.
  До пункту "в" належать хронічні хвороби крові й  кровотворних органів  та  окремі  порушення  із залученням імунного механізму у фазі тривалої  стійкої  (понад  5  років  після  останнього  курсу специфічного лікування) ремісії.
  Обстеження хворих з підозрою на саркоїдоз проводиться за умов спеціалізованого   відділення.  Діагноз  саркоїдозу  повинен  бути підтверджений   морфологічно.   За   неможливості    морфологічної верифікації  або  відмови від неї діагноз встановлюється на основі комплексу  клініко-рентгенологічних   ознак.   Експертне   рішення приймається  за  пунктами  "а",  "б"  чи  "в"  залежно від ступеня порушень  функцій  уражених  органів,  поширеності   та   перебігу захворювання.
  Постанова про потребу у відстрочці від призову та відпустці за станом здоров'я приймається у разі, коли тимчасові розлади функцій крові та кровотворних органів після перенесених захворювань (анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, порушення функцій еритроцитів та тромбоцитів) не зумовлені системними захворюваннями крові або після хірургічного лікування для повного відновлення працездатності та нормалізації гематологічних показників потрібен термін не менше одного місяця.

   

  НА ЗМІСТ

   


  Copyright © 2001 - 2007 Design by Web-Dreams. All rights reserved.