...::Навігація::...

 • Новини
 • Публікації
 • Законодавство
 • Розклад хвороб
 • Часті запитання
 • Форум
 • Платна консультація
 • Альтернативна служба
 • Право на відпустку
 • Пільги
 •  

  ...::Інше::...

 • Наші проекти
 • Корисні лінки
 • Армійський гумор
 • Військкомати Киева

 • ..:: Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (А00-В99), їх наслідки  ::...

  Стаття розкладу хвороб  

  Назва хвороби, ступінь порушення функції  

  Контингенти, що проходять медичний огляд за графами Розкладу хвороб  

  Громадяни під час приписки до призовних дільниць та призову на строкову військову службу, вступу до військових навчальних закладів (крім льотного складу), військовослужбовці строкової військової служби

  1  

  2  

  Графа I  

     

  Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (А00-В99), їх наслідки 
     

  1
   
   
     

  Включено: кишкові інфекційні хвороби А00-А09; бактеріальні зоонози А20-А28; інші бактеріальні хвороби А30-А49; вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи А80-А89; вірусні геморагічні гарячки,вірусні інфекційні хвороби з ушкодженням шкіри та слизових оболонок,  інші вірусні хвороби А90-В09; В25-В34; протозойні хвороби,гельмінтози, педикульоз та інфестації В50-В89; наслідки інфекційних та паразитарних хвороб В90-В94                  

     

  а) вказані хвороби та їх наслідки, які не піддаються або важко піддаються лікуванню

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  б) наслідки перенесених гострих та хронічних інфекційних і паразитарних захворювань без порушень функцій

  Придатні

  2
   
   
   
     

  Включено: туберкульоз органів дихання, підтверджений або непідтверджений бактеріологічно та гістологічно А15-А16; туберкульоз нервової системи А17; туберкульоз інших органів А18; міліарний  туберкульоз А19                                             

     

  а) активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини;активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації        

  Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

  б) активний туберкулез легень без  виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини; поза легеневий туберкульоз у період основного курсу лікування

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  в) клінічно вилікуваний  

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  г) залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій  

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  3
   
   
   
     

  Включено: інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом А50-А79 (сифіліс,гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та спірохетами, рикетсіози, трахома та інші інфекції)

     

  а) пізній, вроджений сифіліс 

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  б) первинний, вторинний і прихований сифіліс за сповільненої негативації класичних серологічних реакцій  

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  в) гонококова, трихомонадна та інші інфекції, що передаються статевим шляхом (м’який шанкр, пахова лімфогранульома, пахвинна гранульома, негонококові уретрити)    

  Тимчасово непридатні
  Потребують лікування

  4

  Включено: усі форми гострих та хронічних вірусних гепатитів В15-В19

   

  а) тяжкі форми вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем

  Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

  б) вірусні гепатити зі стійкими помірними порушеннями функцій

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  в)вірусні гепатити з незначним порушенням функцій

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  г)вірусні гепатити без порушення функцій

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  5

     

  Включено: хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) В20-В24, безсимптомне носійство ВІЛ Z21  

     

  а) хвороба, зумовлена ВІЛ, яка  супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами та іншими уточненими хворобами В20-В22 

  Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

  б) хвороба, зумовлена ВІЛ, яка  супроводжується іншим станом В23, В24

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  в) безсимптомне носійство ВІЛ Z21

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  6
   
   
     

  Включено: мікози та дерматофітії В35-В49

     

  а) кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз,  хромомікоз і  феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома

  Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

  б) дерматофітія, оніхомікоз 

  Тимчасово непридатні
  Потребують лікування

   

  7
   
     

  Стани після  перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування 

     Тимчасово непридатні
  Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо

    

  Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (А00-В99),  їх наслідки

  Стаття 1

       До пункту "а" належать:

  тяжкий перебіг та ускладнення гострих форм  інфекційних   і   паразитарних   захворювань   (поліомієліт, енцефаліт  комариний,  кліщовий,  вірусний;  герпетична  інфекція, менінгококовий та вірусний менінгіт,  септицемія, лепра, дифтерія, бактеріальні зоонози, тифо-паратифозні та сальмонельозні інфекції; вірусні  геморагічні  гарячки,  що   передаються   членистоногими, комарами,  усі  види  малярії  тощо) або їх хронічний,  рецидивний (щорічні  загострення)  перебіг,  які  не  піддаються  або   важко піддаються лікуванню.
       За наслідками цих захворювань  (протягом  одного  року  після завершення  курсу  лікування)  у  разі збереження стійких порушень функцій  органів  та  систем  експертне   рішення   щодо   ступеня придатності   до   військової   служби  слід  розглядати  разом  з відповідними Стяттями Розкладу хвороб.
       Слід розрізняти інфекційний початок та наслідки токсичної дії укусу тварин,  плазунів,  комах (особливо кліщовий енцефаліт),  що належить  до  класу  травм та отруєнь.  При встановленні наслідків токсичної дії  укусу,  що  підтверджено  документально,  причинний зв'язок виноситься, як при травмі.
            Не в усіх випадках тяжкого перебігу гострого інфекційного  та паразитарного   захворювання   спостерігаються  ускладнення.  Тому доцільно  після  проведення   повного   курсу   стаціонарного   та реабілітаційного  лікування  виносити  постанову ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров'я.  У разі ускладнень та стійких змін в органах та системах  огляд  проводиться  залежно  від  ступеня функціональних порушень за відповідними Стяттями Розкладу хвороб.
       Медичний огляд   при  вступі  у  ВВНЗ,  призові  на  строкову військову службу та прийомі  на  військову  службу  за  контрактом громадян,  які  перенесли гострі інфекційні та паразитарні хвороби (незалежно від ступеня тяжкості),  проводиться  стаціонарно  через рік після завершення курсу лікування.
       У разі затяжного,  рецидивного (2 - 3 рази на  рік)  перебігу гострого     інфекційного    або    паразитарного    захворювання, паразитоносійства,  коли протягом 2-х місяців зберігаються  стійкі зміни  у  функціональному  стані  органу  або системи,  формуються різноманітні ускладнення,  особам зі стійким виділенням  збудників кишкових захворювань, що не піддаються лікуванню, після завершення курсу лікування огляд проводиться за пунктом "а".
       За цим  самим  пунктом  оглядаються  особи,  у яких за даними стаціонарного обстеження виявлено хронічний  перебіг  інфекційного та  паразитарного  захворювання,  та  особи  зі стійким виділенням збудників кишкових захворювань.


       До пункту  "б"  належать:

  наслідки  перенесених  гострих або загострення  хронічних  інфекційних  та  паразитарних  захворювань
  протягом року після захворювання.
       Необхідно звернути увагу на перенесені захворювання, для яких характерні  ранні ускладнення з боку ЦНС та системи кровообігу.  У разі виявлення в умовах стаціонару стійких функціональних порушень органів  та  систем медичний огляд проводиться за пунктом "а" цієї статті та відповідних пунктів інших статей Розкладу хвороб.
       У разі  коли  при стаціонарному обстеженні контингентів,  які перенесли  інфекційні  та  паразитарні   хвороби,   функціональних порушень  з  боку  органів  та систем не виявлено,  медичний огляд проводиться за пунктом "б".
       Особам, які перенесли малярію без ускладнень (крім важкого перебігу), ступінь придатності визначається за наслідками хвороби через рік після завершення курсу лікування.

  Стаття 2

       До пункту "а" належать:

  усі форми   туберкульозу   легень,  респіраторної  системи  з бактеріовиділенням і (або) розпадом легеневої тканини та  (або)  з вираженими симптомами інтоксикації;
  генералізований туберкульоз (міліарний) з  ураженням  органів та систем незалежно від характеру перебігу,  давності захворювання та його наслідків;
  фістульозна (норицева)  форма  туберкульозного бронхоаденіту,фістульозні ураження бронхів;
  великі залишкові   зміни   в  легенях,  плеврі  із  зміщенням межистіння або без нього,  що супроводжуються значними порушеннями ФЗД;
  наслідки хірургічного  лікування  туберкульозу  легень, які супроводжуються значними порушеннями ФЗД;
  туберкульоз мозкових оболонок, головного та спинного мозку; прогресуючий туберкульоз   хребта,  кісток  та  суглобів,  що супроводжується розладом функцій,  наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
  туберкульоз очей з прогресуючим зниженням зорових функцій; поширені та спотворювальні форми туберкульозу шкіри;
  прогресуючий туберкульоз   перикарда,   очеревини,   брижових лімфатичних   вузлів,   шлунка,кишечнику,  печінки,  селезінки,ЛОРорганів;
  туберкульоз сечостатевої   системи   з   розпадом   та (або)бактеріовиділенням;
  метатуберкульозний нефросклероз,  залишкові зміни та наслідки перенесеного туберкульозу органів сечостатевої системи, стан після видалення   нирки   та   іншого  хірургічного  лікування  нирок  і сечовивідних шляхів із значними порушеннями функцій  та  наявності ХНН;
  рубцеві зміни  сечового  міхура   із   значними   порушеннями сечовипускання;
  відсутність обох  яєчок  внаслідок  їх  видалення  з  приводу туберкульозу.

  До пункту "б" належать:

  усі форми   активного   туберкульозу   легень,  респіраторної системи без бактеріовиділення та розпаду легеневої тканини;
  порожнини розпаду,   трансформовані   внаслідок  лікування  в тонкостінні кістоподібні порожнини (загоєння каверн  за  відкритим типом);
  великі залишкові зміни в легенях, плеврі, які супроводжуються помірними порушеннями ФЗД;
  стани та наслідки хірургічного лікування органів дихання, які супроводжуються помірними порушеннями ФЗД;
  активний обмежений туберкульоз хребта,  кісток  та  суглобів, сечостатевих  органів,  іншої  позалегеневої  локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;
  залишкові зміни   або   наслідки   перенесеного  туберкульозу органів статевої системи;
  стани та  наслідки  після хірургічного лікування туберкульозу нирок та сечовивідних шляхів з помірними порушеннями функцій нирок та сечовипускання;
  стани та наслідки після хірургічного  лікування  туберкульозу інших органів з помірними порушеннями функцій.

  До пункту "в" належать:

  усі форми  туберкульозу  легень,  респіраторної системи після успішного тривалого (не менше 2  -  3  місяців)  стаціонарного  та санаторно-курортного    лікування, унаслідок   чого   досягнуто клініко-рентгенологічне визначення  хвороби  (зникнення  симптомів інтоксикації,   припинення  бактеріовиділення,  загоєння  порожнин розпаду, розсмоктування інфільтрації в легенях та резорбція рідини в плевральних порожнинах);
  великі залишкові зміни в легенях, плеврі, які супроводжуються незначними порушеннями функції зовнішнього дихання або без них;
  наслідки хірургічного    лікування,    які    супроводжуються незначними порушеннями функції зовнішнього дихання або без них;
  туберкульоз позалегеневої    локалізації    після     успішно завершеного стаціонарного та санаторно-курортного лікування.
  Наявність ексудативного     плевриту,     інших     серозитів  туберкульозної етіології, крім клінічних, обов'язково повинна бути підтверджена  одним  із   перерахованих   методів:   цитологічним, мікробіологічним,   імунологічним,   а   в   окремих  випадках  за можливості та наявності показань  -  гістологічним  (за  допомогою пункційної біопсії).
  Етіологія сухих   плевритів   повинна    бути    підтверджена туберкуліно-діагностикою,   імунодіагностикою,   пробним протитуберкульозним   лікуванням   та    динамікою    лабораторних досліджень. Діагноз туберкульозу позалегеневої локалізації повинен бути  також  підтверджений   одним   із   методів:   цитологічним, гістологічним, мікробіологічним    та іншими клініко-інструментальними методами.
  Перед  другим    етапом    лікування    (санаторно-курортним) військовослужбовці строкової служби оглядаються  госпітальною  ВЛК із  визначенням  ступеня придатності до військової служби,  але не раніше ніж через 3 місяці стаціонарного  лікування,  а  при  малих формах  туберкульозу  -  не  раніше  ніж через 2 місяці лікування.
  Реалізація   рішення    ВЛК    здійснюється    після    завершення санаторно-курортного  лікування. Військовослужбовці  за контрактом залежно від результатів лікування оглядаються ВЛК у санаторії  для хворих  на  туберкульоз,  але не раніше ніж через 3 місяці повного курсу лікування, а при малих формах - не раніше ніж через 2 місяці лікування.  У  разі  відмови  від  санаторно-курортного  лікування придатність до військової служби військовослужбовців за контрактом визначається госпітальною ВЛК.
  До великих залишкових  змін  належать:  множинні  (більше  5)компоненти  первинного  комплексу  (вогнище  Гона)  і кальцинованілімфовузли розміром менше 1 см;
  одиночні (до  5)  компоненти  первинного  комплексу  (вогнище Гона) і кальциновані лімфовузли розміром 1 см і більше;
  множинні (більше  5),  інтенсивні,  чітко  окреслені  вогнища розміром менше 1 см;
  одиночні та  множинні  інтенсивні,  чітко  окреслені  вогнища розміром 1 см і більше (туберкуломи,  у тому числі з розпадом)  та фокуси розміром 1 см і більше;
  поширений фіброз (більше 1 сегмента);
  циротичні зміни будь-якої протяжності;
  масивні плевральні  нашарування  завширшки  більше  1  см  (з кальцинацією плеври і без неї);
  зміни після резекції сегмента чи частки легені  за  наявності післяопераційних змін у легеневій тканині та плеврі;
  зміни після  пульмонектомії,  торакопластики,  плевроектомії, каверноектомії, екстраплеврального пневмолізу.

  До пункту   "г"   належать   малі   залишкові   зміни   після вилікуваного  (у  тому  числі  спонтанно)  туберкульозу  легень та позалегеневої локалізації після завершення повного курсу лікування без порушень функцій.
    До малих залишкових змін належать:
    одиночні (не   більше   5)  компоненти  первинного  комплексу (вогнище Гона і  кальциновані  лімфатичні  вузли)  розміром  менше 1 см;
    одиночні (не більше 5) інтенсивні,  чітко  окреслені  вогнища розміром менше 1 см;
    обмежений фіброз у межах 1 сегмента;
  запаяні синуси,  міжчасткові  шварти,  плевродіафрагмальні  і плевромедіастенальні зростання,  плевроапікальні і плеврокостальні нашарування  завширшки до 1 см (з кальцинацією плеври чи без неї), одно- або двосторонні;
  зміни після резекції сегмента чи частки легені за відсутності великих післяопераційних змін у легеневій тканині та плеврі.
  Поєднання двох   і   більше   ознак,  характерних  для  малих залишкових змін, слід розцінювати як великі залишкові зміни.
  Основний курс   лікування  (стаціонарне,  санаторно-курортне, амбулаторне) залежно від  форми,  тяжкості  перебігу  туберкульозу повинен  складати  не  більше  12  місяців.  У разі потреби термін лікування може бути продовжений визначеним порядком.
  Переогляд з   метою   медичної  та  професійної  реабілітації офіцерів,  вилікуваних від туберкульозу легень,  проводиться після обстеження у стаціонарах для хворих на туберкульоз, але не раніше ніж через 3 роки після клінічного вилікування.
  Особи, контактні по туберкульозу та яким проводиться специфічна профілактика, тимчасово непридатні до вступу до ВВНЗ, у військові ліцеї, до призову до завершення курсу специфічної профілактики.
  Стаття 3

  Громадянам та  військовослужбовцям  у разі  виявлення інфекційних хвороб,  що передаються статевим  шляхом,  проводиться обов'язкове стаціонарне лікування.
  Після проведення  хворим  повного  курсу  лікування  у   разі зникнення  клінічних  ознак  венеричного захворювання,  указаних у пункті "в" статті 3  Розкладу  хвороб,  та  наявності  трикратного негативного  результату при лабораторному контролі вони визнаються придатними до військової служби, до навчання у ВВНЗ.
  Якщо через    рік   після   повторного   лікування   сифілісу негативація класичних серологічних реакцій  не  настала,  медичний огляд проводиться за пунктом "б".
  У разі  враження  сифілісом   внутрішніх   органів,   кісток,нервової системи залежно від ступеня порушення їх функцій медичний огляд проводиться також за відповідними Стяттями Розкладу хвороб.

  Стаття 4

  Передбачає стан після перенесених гострих вірусних гепатитів та хронічні вірусні гепатити, диференційованих за маркерами, діагностованих стаціонарно. Ступінь придатності до військової служби військовослужбовців визначається після проведення симптоматичного лікування і визначення стійкості ступеня порушення функцій печінки. Призовникам, які перенесли гострий вірусний гепатит, медичний огляд проводиться через 1 рік після проведеного лікування.

  До пункту  "а"  належать гострі та хронічні вірусні гепатити, що мають тяжкий перебіг, після закінчення лікування яких зберігаються значно виражені порушення функцій печінки.
  Тяжкий перебіг характеризується різко вираженими симптомами інтоксикації, наявністю геморагічного, набряково-асцитичного синдрому; білірубін крові - 170 і більше мкмоль/л, або протромбіновий індекс менше 60, або холестерин крові - 2,6 ммоль/л та менше, або рівень сечовини крові менше 2 ммоль/л, або тривале (більше 1,5 міс.) збільшення трансаміназ, у розпалі хвороби їх рівень - 2000 Од/л і більше (або 5,0 ммоль/л і більше), або тривалість жовтяничного періоду більше 4 тижнів. Ступінь тяжкості оцінюється після врахування всіх клініко-лабораторних даних.
  Після перенесених гострих вірусних гепатитів середнього ступеня тяжкості, коли нормалізація активності АЛТ настає більш як через 1,5 місяця, військовослужбовцям доцільно виносити постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я з подальшим всебічним стаціонарним обстеженням та визначенням ступеня придатності до військової служби (громадяни визнаються тимчасово непридатними до військової служби, до навчання у ВВНЗ).
  Після перенесених гострих вірусних гепатитів легкого та середнього ступенів тяжкості медичний огляд проводиться на підставі статті 7 Розкладу хвороб. Військовослужбовцям строкової служби надається відпустка за станом здоров'я, військовослужбовцям за контрактом - звільнення від виконання службових обов'язків на 15 діб. Військовослужбовці та громадяни, які перенесли гострий вірусний гепатит легкої, середньотяжкої форми, визнаються непридатними до роботи зі шкідливими факторами військової праці.
  Пункт "б" передбачає хронічний та рецидивний перебіг вірусних гепатитів після проведення лікування зі стійкими помірними порушеннями функції печінки або помірною активністю (збільшення трансаміназ в 5-10 разів понад норму).
  До пункту "в" належить хронічний перебіг вірусних гепатитів з проведенням лікування або без нього з незначними порушеннями функції печінки або мінімальною активністю (збільшення трансаміназ до 5 разів).
  До пункту "г" належить хронічний перебіг вірусних гепатитів з проведенням лікування або без нього без порушення функції печінки.
  У разі позитивного скринінгового аналізу крові на вірусний гепатит "B" (HBsAg) повторно визначаються у крові HBsAg, АЛТ, АСТ, тимолова проба. При позитивних результатах та за відсутності клінічних ознак активності громадяни (призовники) визнаються тимчасово непридатними, військовослужбовці підлягають диспансерному нагляду протягом 6 місяців із повторним проведенням аналізів крові кожні 3 місяці на HBsAg та виконанням полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) через 6 місяців з початку диспансерного нагляду. Залежно від функціонального стану печінки (крім тяжких) медичний огляд за графою I проводиться за пунктом "б", "в" чи "г".
  У разі виявлення антитіл до вірусного гепатиту "C" (antiHCV) за відсутності даних гострого перебігу та при повторному позитивному аналізі крові на антитіла до вірусу гепатиту "C" (antiHCV-позит.) залежно від функціонального стану печінки (крім тяжких) медичний огляд за графою I проводиться за пунктом "б", "в" чи "г".
  Військовослужбовцям (графи II, III), яким проведено курс специфічного лікування з позитивним ефектом, медичний огляд проводиться після завершення лікування та ступінь придатності визначається залежно від ступеня порушення функції печінки.
  У разі коли під час обстеження двічі поспіль виявляються слабо-позитивні результати на маркери вірусних гепатитів, слід провести ПЛР. При негативному результаті ПЛР військовослужбовці визнаються придатними до військової служби з наступним обов'язковим стаціонарним обстеженням через 6 місяців, громадяни визнаються тимчасово непридатними з повторним оглядом через 6 місяців.".
  Стаття 5

  Передбачає різні клінічні стадії хвороби,  зумовленої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) за рубриками В20-В24,  та  безсимптомне носійство ВІЛ (Z21).
    При проведенні    медичного    огляду     військовослужбовців обов'язковими  є  огляд  інфекціоніста,  імунологічне  дослідження імуноглобулінів сироватки крові та визначення рівнів CD4 клітин.
  Тестування на  наявність антитіл до ВІЛ у крові обстежуваного в  усіх  військових  лікувальних  закладах   має   базуватися   та проводитись  відповідно  до  принципів ДКТ,  регламентованих ВООЗ.
  Відповідальних за проведення ДКТ призначає  начальник  військового лікувального закладу з числа осіб, які пройшли фахову підготовку з ДКТ.
  Результати лише  ІФА (серологічного дослідження) на наявність антитіл до ВІЛ не є підставою для встановлення діагнозу.
  Позитивний результат ІФА на наявність антитіл до ВІЛ потребує обов'язкового підтвердження методом імунного блоту або ПЛР  крові.
  За  неможливості виконання підтверджувального дослідження в умовах військового  лікувального  закладу   досліджувані   зразки   крові відсилаються до Національної (регіональної) референс-лабораторії.
  Сумнівний результат ІФА на наявність антитіл до ВІЛ  потребує динамічного  спостереження  лікарем-інфекціоністом  протягом трьох місяців з подальшим визначенням антитіл до ВІЛ  або,  у  сумнівних випадках, направлення військовослужбовця на стаціонарне поглиблене обстеження до клініки інфекційних хвороб  ГВМКЦ  або  регіональних центрів СНІДу за рішенням лікаря-інфекціоніста.
  У разі неефективного  безперервного  стаціонарного  лікування військовослужбовців  в умовах військового лікувального закладу або регіональних центрах СНІДу  більше  4-х  місяців  вони  підлягають медичному огляду за пунктом "а".
  З метою   забезпечення   конфіденційності   відомостей    про ВІЛ-статус особи     в    експертному    документі    дозволяється встановлювати діагноз у формулюванні  "Хронічна  вірусна  інфекція В23".
  У разі захворювання військовослужбовця протягом перших  трьох місяців  від  початку  військової  служби  захворювання  на ВІЛ не пов'язується з проходженням військової служби.

  Стаття 6

  Громадяни, які мають захворювання,  указані в пункті "б" цієї статті, визнаються тимчасово непридатними з наданням відстрочки на лікування до 6 місяців. У разі потреби відстрочка може бути надана повторно на  такий  самий  термін.  Військовослужбовці  підлягають стаціонарному лікуванню.
  У разі  незадовільного  повторного  стаціонарного   лікування громадянам  та  військовослужбовцям  медичний огляд проводиться за пунктом "а".


  Стаття 7

  Передбачає стани   після   перенесених  гострих,  загострення хронічних інфекційних та  паразитарних  захворювань,  стани  після хірургічних  втручань,  коли  зберігаються тимчасові функціональні розлади органів і систем.
  Після закінчення стаціонарного лікування, коли для повного відновлення функцій і працездатності та визначення кінцевого результату захворювання потрібно не менше одного місяця, військовослужбовцям може надаватися відпустка за станом здоров'я або звільнення від виконання службових обов'язків. Громадяни, які призиваються на строкову військову службу, приймаються на військову службу за контрактом або вступають у ВВНЗ, визнаються тимчасово непридатними до завершення курсу лікування.

   

  НА ЗМІСТ

   


  Copyright © 2001 - 2007 Design by Web-Dreams. All rights reserved.